ไทยป่วย “โควิด” เพิ่มต่อเนื่อง วันนี้ 155 ราย ติดเชื้อในปท. 134 ราย กระจาย 45 จังหวัด

ยอดป่วย “โควิด” ไทยเพิ่มต่อเนื่อง วันนี้ 155 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในปท. 134 ราย กระจายแล้ว 45 จังหวัด

ไทยพบผู้ติดเชื้อ “โควิด” เพิ่ม 427 ราย ในปท. 16 ราย ติดจากตลาดกุ้ง ยอดป่วยสะสม 5,716 คน

ไทยพบผู้ติดเชื้อ “โควิด” เพิ่ม 427 ราย ในปท. 16 ราย ติดจากตลาดกุ้ง ยอดป่วยสะสม 5,716 คน

ยอดป่วย “โควิด” ไทยพุ่ง 576 ราย เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว-ติดเชื้อในปท.รวม 535 ราย

ยอดป่วย "โควิด" ไทยพุ่ง 576 ราย เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว-ติดเชื้อในปท.รวม 535 ราย

ไทยป่วย “โควิด” ใหม่ 15 ราย มาจากตปท. อีก 1 ติดเชื้อในปท. เจ้าของแพกุ้ง สมุทรสาคร

ไทยป่วย “โควิด” ใหม่ 15 ราย มาจากตปท. อีก 1 ติดเชื้อในปท. เจ้าของแพกุ้ง สมุทรสาคร

1 2 3 18