ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “ก.คลัง” ขยายเวลายื่นภาษีถึง 30 มิ.ย.64 บรรเทาผลกระทบโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “กระทรวงการคลัง” ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปถึง 30 มิ.ย.64 บรรเทาผลกระทบโควิด-19

“สรรพากร” แจงยังไม่ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้ ขอประเมินผลกระทบโควิดรอบใหม่ก่อน

"สรรพากร" แจงยังไม่ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้ ขอประเมินผลกระทบโควิดรอบใหม่ก่อน