“สรรพากร” ขยายเวลา ผู้ประกอบการยื่นแบบภาษีฯ ผ่านออนไลน์ ถึง ส.ค.63 ลดเสี่ยง “โควิด”

"กรมสรรพากร" ขยายเวลายื่นแบบภาษีฯ ผ่านออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ ถึง ส.ค.63 ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์ "โควิด-19"