“ตู่” เยี่ยมชมต้นแบบ “รถโดยสารไฟฟ้า” กำชับ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน เข้าถึงผู้มีรายได้น้อย

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมต้นแบบ “รถโดยสารไฟฟ้า” พร้อมกำชับ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้มีรายได้น้อย