“คมนาคม” จ่อชงครม. ดันลงทุน 5 โครงการ ต้นปี 64-เร่งศึกษาแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ 8 เส้นทางใหม่

“คมนาคม” จ่อชงครม. ดันลงทุน 5 โครงการ ต้นปี 64-เร่งศึกษาแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ 8 เส้นทางใหม่

“ศักดิ์สยาม” เผย “ดอนเมือง เฟส 3” ต้องทำ EIA ใหม่ สั่งเร่ง “สผ.” ปลดล็อกอีก 59 โครงการ

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม เผย “ดอนเมือง เฟส 3” ต้องทำ EIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ สั่งเร่ง “สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ปลดล็อกอีก 59 โครงการ

1 2 3