“กรมขนส่ง” สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก สมุทรสาคร พร้อมระงับเดินรถสาธารณะ

“กรมการขนส่งทางบก” คุมเข้มโควิด สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก สมุทรสาคร พร้อมระงับเดินรถสาธารณะชั่วคราวในเส้นทางกาญจนบุรี  สมุทรสาคร  กาญจนบุรี