VL ปลื้มกระแสจองซื้อ IPO ล้นหลาม ปักธงเทรด “เอ็มเอไอ” 21 พ.ค. 62

VL ปลื้มกระแสจองซื้อ IPO ล้นหลาม ปักธงเทรด “เอ็มเอไอ” 21 พ.ค. 62 โดยมี บล.โกลเบล็ก เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น