“สรท.” เผยส่งออกไทย 7 เดือน ติดลบ 7.72% ร้องรัฐ เร่งแก้ปัญหาต้นทุนขนส่ง

“สรท.” เผยส่งออกไทย 7 เดือนแรก ปี 63 (ม.ค.-ก.ค.) ติดลบ 7.72% ร้องรัฐ เร่งแก้ปัญหาต้นทุนขนส่ง พร้อมเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม "กกร." พิจารณาพรุ่งนี้!