นายกฯ เผยรายชื่อว่าที่ รตม.ใหม่ อยู่ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเคาะนั่งกระทรวงฯ

นายกฯ เผยรายชื่อว่าที่ รตม.ใหม่ อยู่ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนตัดสินใจว่าใครนั่งกระทรวงไหน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และการหารือพรรคร่วมรัฐบาล

1 2 3 4