“ทองไทย” คงที่ ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,550 รูปพรรณ 26,050 บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ “ทองไทย” คงที่ ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,550 รูปพรรณ 26,050 บ.

“ทองไทย” ราคาคงที่ ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,550 รูปพรรณ 26,050 บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง เปิดตลาดเช้านี้ “ทองไทย” ราคาคงที่ ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,550 รูปพรรณ 26,050 บ.

“ทองไทย” ขยับขึ้น 50 ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,500 รูปพรรณ 26,000 บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง เปิดตลาดเช้านี้ “ทองไทย” ขยับขึ้น 50 ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,500 รูปพรรณ 26,000 บ.

“ทองไทย” ขยับขึ้น 50 บ. ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,400 รูปพรรณ 25,900 บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองเ ปิดตลาดเช้านี้ “ทองไทย” ขยับขึ้น 50 บ. ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,400 รูปพรรณ 25,900 บ.

“ทองไทย” ราคาคงที่ ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,400 รูปพรรณ 25,900 บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ “ทองไทย” ราคาคงที่ ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,400 รูปพรรณ 25,900 บ.

“ทองไทย” ลง 50 บ. ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,350 รูปพรรณ 25,850 บ.

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง เปิดตลาดเช้านี้ “ทองไทย” ปรับลง 50 บ. ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 25,350 รูปพรรณ 25,850 บ.

1 2 3 4 24