“ครม.” ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 ที่ 750 บาทต่อตันอ้อย

“ครม.” ไฟเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 อัตรา 750 บาทต่อตันอ้อย