ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุม “โควิด” ทั่วปท. ถึง 30 พ.ย. 63

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุม “โควิด” ทั่วประเทศ ถึง 30 พ.ย. 63

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านลบ. มีผล 1 ต.ค. 63

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63

1 2 3 6