จัดธีมหุ้นกลุ่มไหนเสี่ยง-ไม่เสี่ยงกรณี“รับ-ไม่รับ”ร่างรัฐธรรมนูญ

จัดธีมหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรเสี่ยง-ไม่เสี่ยง กรณี“รับ-ไม่รับ”ร่างรัฐธรรมนูญ