ด่วน! “ศบค.” คลายล็อก นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม-ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน

ด่วน! “ศบค.” คลายล็อกนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม แต่ชะลอเปิดสถานบันเทิง เหตุโควิดยังระบาด พร้อมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน