“รฟม.” กำชับผู้รับเหมาสร้างรถไฟฟ้า วางแผนรับมือน้ำท่วมขังช่วงหน้าฝน

ผู้ว่าการ รฟม. กำชับผู้รับเหมาก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีส้ม-สีชมพู-สีเหลือง วางแผนรับมือน้ำท่วมขังช่วงหน้าฝน