จาก ‘รพี’ ถึง ‘รื่นวดี’

วันนี้ (2 พ.ค.) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. คนใหม่จะเริ่มทำหน้าที่เป็นทางการ

1 2 3 4 5 38