ท่องเที่ยวญี่ปุ่นลูบคมตลาดทุน

ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” พาพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10 ปี ไปทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

‘บุญทักษ์’ กับ 8 ปี TMBลูบคมตลาดทุน

สิ้นปี 2559 นี้ คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ก็จะหมดวาระในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ “แบงก์ทีเอ็มบี” แล้ว หลังนั่งบริหารมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551

1 35 36 37 38 39 41