“โมเดอร์นา” เปิดผลทดลองวัคซีน “กระตุ้นภูมิ” ต้านโควิดแอฟริกาใต้-บราซิลได้

“โมเดอร์นา” เปิดผลทดลองวัคซีน “กระตุ้นภูมิ” ประสิทธิภาพเพิ่ม ต้านโควิดแอฟริกาใต้-บราซิลได้