ศาลปกครอง สั่งเพิกถอน มติ “กสทช.” ให้ผู้บริการโครงข่าย นำช่อง “ทีวีรัฐสภา” ไปออกอากาศ

ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอน มติ "กสทช." ที่ให้ผู้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวี นำช่อง "ทีวีรัฐสภา" ไปออกอากาศในช่องหมายเลข 10 ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดประกาศหลักเกณฑ์ "กสทช." รวมถึงกระทบสิทธิผู้ประกอบการ