“กรมราง” ห้าม “แรงงานต่างด้าว” ใช้บริการขนส่งทางราง สกัดเคลื่อนย้ายข้ามเขต ตั้งแต่วันนี้

"กรมการขนส่งทางราง" ห้าม "แรงงานต่างด้าว" ใช้บริการขนส่งทางราง สกัดเคลื่อนย้ายข้ามเขต ตั้งแต่วันนี้ (25 ธ.ค.63)​เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย