“สถานทูตฯ” งดออกหนังสือรับรองคนไทยในญี่ปุ่นกลับปท. ถึง 15 เม.ย. สกัด “โควิด-19”!

"สถานทูตฯ" ประกาศงดออกหนังสือรับรอง ชะลอคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศ ถึง 15 เม.ย. สกัด "โควิด-19"!

THAI จ่อเปิดไฟลท์พิเศษรับคนไทยตกค้างใน “อิตาลี” กลับประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม เผย "การบินไทย" จ่อเปิดไฟลท์พิเศษ รับคนไทยตกค้างใน "อิตาลี" กลับประเทศ