S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพ! ชี้ยังต้องจับตาการเมือง-ศก.อย่างใกล้ชิด

S&P Global Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพ! ชี้ยังต้องจับตาการเมือง-การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด