“ครม.” ไฟเขียวโรงรับจำนำรัฐ ต่อสัญญา กู้เบิกเกินบัญชี 500 ลบ. อีก 2 ปี เป็นทุนหมุนเวียน

“ครม.” ไฟเขียวสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ต่อสัญญา กู้เบิกเกินบัญชี 500 ลบ. อีก 2 ปี เป็นทุนหมุนเวียน รองรับให้บริการปชช.เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง