จับตาผลชี้ขาด “ธนโฮลดิ้ง” ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดี “สนามบินอู่ตะเภา” 10 ม.ค.นี้

10 ม.ค.63 นัดชี้ชะตา ศาลปกครองสูงสุด นัดชี้ชะตา "ธนโฮลดิ้ง" คดีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก