“สรท.” คงเป้าส่งออกปี 63 ติดลบ 10% วอนรัฐเร่งออกมาตรการด้านการเงิน เยียวยาผู้ประกอบการ

“สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” คงเป้าส่งออกปี 63 ติดลบ 10% วอนรัฐเร่งออกมาตรการด้านการเงิน เยียวยาผู้ประกอบการ

“สรท.” คงเป้าส่งออกทั้งปี หดตัว 8% แนะรัฐหนุนเจรจา CPTPP ศึกษาผลดี-ผลเสีย

"สรท." คงเป้าส่งออกทั้งปี หดตัว 8% แนะรัฐหนุนเจรจา CPTPP ศึกษาผลดี-ผลเสีย ภายใต้เงื่อนไขพร้อมถอนตัวหากพบผลเสียมากกว่า

“สรท.” หั่นคาดการณ์ส่งออกปี 63 ส่อหดตัวไม่ต่ำกว่า-8% เร่งรัฐออกมาตรการเยียวผู้ประกอบการ

"สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย" (สรท.)​ หั่นคาดการณ์ส่งออกปี 63 ส่อหดตัวไม่ต่ำกว่า -8% เร่งรัฐออกมาตรการเยียวผู้ประกอบการมั้งระยะสั้น-ระยะยาว

“สรท.” ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 62 เหลือหดตัว -3% พร้อมเปิด 3 แนวทางพลิกฟื้น

"สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย" ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 62 เหลือหดตัว -3% พร้อมเปิด 3 แนวทางพลิกฟื้น