“ไทยประกันชีวิต” ออกสินค้าใหม่ รับมือภาวะดอกเบี้ยต่ำ

“ไทยประกันชีวิต” ออกสินค้าใหม่ Life Solutions Product แบบประกันสะสมทรัพย์ ชูผลตอบแทนและความคุ้มครองเพิ่มขึ้นทุกปี-ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1 แสนบาท ตอบโจทย์ลูกค้าต้องการตัวเลือกการออมเงินและการลงทุนที่ผลตอบแทนคุ้มค่าในภาวะดอกเบี้ยต่ำ