EVER ส่งแบรนด์ “เอเวอร์ ซิตี้” ตีตลาดทาวน์โฮม เล็งเปิดขายโครงการแรกมี.ค.นี้

EVER ส่งแบรนด์ "เอเวอร์ ซิตี้" ตีตลาดทาวน์โฮม เล็งเปิดขายโครงการแรกมี.ค.นี้ มั่นใจหนุนธุรกิจโตแกร่ง