หุ้นรับอานิสงส์ UK เว้นภาษี!

เส้นทางนักลงทุน สืบเนื่องจาก น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทางสนค.ได้ประเมินสถานการณ์เบร็กซิตหลังสหราชอาณาจักร (UK) แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 พบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกไทย ด้วย UK จะปรับโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ภายหลังแยกตัวออกมาให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน จากเดิมที่ใช้อัตราภาษีเดียวกับ EU โดยได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตในห่วงโซ่การผลิต และสินค้าที่ UK ไม่สามารถผลิตได้เอง รวมถึงสินค้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น ขวดสุญญากาศ หลอดไฟ LED อีกทั้งยังยกเว้นภาษีนำเข้าชั่วคราวให้กับยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้การค้าขยายตัวมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีสินค้าไทยจะได้รับประโยชน์จากภาษีใหม่ โดยมีกลุ่มสินค้าเพิ่มเติมอีก 732 รายการที่ UK ยกเว้นการเก็บภาษี จากเดิมมีเพียง 792 รายการ รวมเป็น 1,524 รายการ สินค้าที่จะได้ประโยชน์ เช่น ไก่แปรรูป, ถุงมือยาง, รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ, […]

มูดีส์ปรับแนวโน้มเครดิตสหราชอาณาจักรเป็นลบ หลังโหวตแยกตัวจาก EU

มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศปรับแนวโน้มเครดิตสหราชอาณาจักรสู่ระดับเชิงลบ หลังจากผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรชี้ ฝ่ายสนับสนุนให้ออกจากสหภาพยุโรป (EU) ชนะฝ่ายที่ต้องการอยู่ใน EU