กูรูเศรษฐศาสตร์ชี้ สหรัฐตัดสิทธิ GSP ไทย 231 รายการ กระทบ ส่งออก-ศก.โดยรวม ไม่มาก

อนุสรณ์ ธรรมใจ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชี้ สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ไทย 231 รายการ กระทบ ส่งออก-ศก.ภาพรวม ไม่มาก มองเลือกตั้งประธานาธิบดี ส่งผลกระทบมากกว่า แนะผู้ประกอบการหาตลาดใหม่สำรอง