ครม.ยืดเวลาปล่อยกู้ซอฟต์โลน ถึงกลางปีนี้ ช่วยเอสเอ็มอี-อาชีพอิสระ เข้าถึงสินเชื่อดบ.ต่ำ

ครม.ยืดเวลาปล่อยกู้ซอฟต์โลน ถึงกลางปีนี้ ช่วยเอสเอ็มอี-อาชีพอิสระ เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บรรเทาผลกระทบโควิดรอบใหม่

“สปส.” ผุดไอเดีย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3% ช่วยผู้ประกันตน ทดแทนคืนเงินชราภาพ ก่อนเกษียณ

“สำนักงานประกันสังคม" (สปส.) ผุดไอเดีย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3% บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน ชี้คืนเงินชราภาพก่อนเกษียณ ตามข้อเรียกร้อง ต้องแก้ที่กม. อาจใช้เวลานาน