“ราชกิจจาฯ” ประกาศตั้ง “ปารีณา-สิระ” นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต

เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง “ปารีณา-สิระ” นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต