“พาณิชย์” เผย ทองคำ-สินค้าอุปโภคบริโภค หนุนส่งออกไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก โต 4.35%

"กระทรวงพาณิชย์" เผย ทองคำ-สินค้าอุปโภคบริโภค หนุนส่งออกไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก โต 4.35% สวนวิกฤต "โควิด-19"

“สหรัฐฯ” เคาะตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 573 รายการ “พาณิชย์” ยันไม่กระทบมูลค่าส่งออก

"สหรัฐฯ" เคาะตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 573 รายการอย่างเป็นทางการ ฟาก "กระทรวงพาณิชย์" ยันไม่กระทบมูลค่าส่งออกปีละเกือบ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แน่นอน