“ส.ว.” เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ ปี 63 จวก ส.ส.เสียบบัตรแทนทำวุ่น! เบิกจ่ายงบล่าช้า

“สมาชิกวุฒิสภา” 215 เสียงมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 จวก ส.ส.เสียบบัตรแทนกันทำวุ่น! ต้นเหตุเบิกจ่ายงบล่าช้า

“อุปกิต ปาจรียางกูร” ลาออกบอร์ด UPA-ขายล้างพอร์ตหุ้น 600 ลบ. ก่อนร่วมรับตำแหน่งส.ว.

“อุปกิต ปาจรียางกูร” ลาออกบอร์ด UPA-ขายล้างพอร์ตหุ้น 600 ลบ. ก่อนร่วมรับตำแหน่งส.ว.

1 2