“ผู้เลี้ยงสุกร” ชี้หมูไทยปลอดโรค ASF ปท.เดียวในเอเชีย หนุนตลาดปี 64 สดใส การบริโภคคึกคัก

“สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ” ชี้หมูไทยปลอดโรค ASF ปท.เดียวในเอเชีย หนุนตลาดปี 64 สดใส การบริโภคคึกคัก