ลุ้นหุ้นยางพารารับลูก! ครม.ไฟเขียวทำถนน     

ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจรมีโอกาสจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการอนุมัติงบประมาณในการจัดทำถนน 400 กว่าเส้นใน 76 จังหวัด ใช้ยางพาราเกือบ 20,000 ตัน

1 2 3 4 5 25