6 หุ้น ‘โลจิสติกส์’ กำไรแกร่งปี 63

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ทำการสำรวจบริษัทในกลุ่ม “โลจิสติกส์” ทั้งใน SET และ mai ยังคงมีบริษัทสามารถโชว์กำไรในปี 63 อย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เส้นทางนักลงทุน : “ส่องหุ้นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์” กำไร Q2 เยี่ยม

ปัจจุบันโลจิสติกส์ได้มีการแพร่หลายและเป็นกระแสที่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญยิ่ง เนื่องมาจากกลไกการค้าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อยู่ในภายใต้การครอบงำของยุคของโลกาภิวัตน์ นโยบายการเปิดเสรีการค้าตามข้อตกลง Free Trade Area : FTA การทำการค้าแบบทวิภาคี ทำให้การค้าในปัจจุบันเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน

เส้นทางนักลงทุน : กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โชว์งบ Q1/60

ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูง ในแต่ละวัน และธุรกิจจะต้องเผชิญกับปัญหาสารพัน ทั้งอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาวะค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ปัญหาพนักงาน ตลอดจนความต้องการในการขยายตัวด้านบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น