“ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์” ส่งมอบหนังสือ “ห้องสมุดมารวย”

"ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์" ส่งมอบหนังสือ “จับจังหวะลงทุนหุ้น แบบไหนปัง แบบไหนพัง” แก่ห้องสมุดมารวย