“WHO” รับจนท. ติด “โควิด” แล้ว 65 ราย นับตั้งแต่แพร่ระบาด ย้ำวัคซีนไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

“WHO” รับจนท. ติด “โควิด” แล้ว 65 ราย นับตั้งแต่แพร่ระบาด ย้ำวัคซีนไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

“WHO” ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ไขคำตอบ ต้นตอเชื้อ “โควิด” แพร่จากสัตว์สู่คน

“องค์การอนามัยโลก" (WHO) เตรียมระดมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ ร่วมภารกิจค้นหาแหล่งโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่ก่อให้เกิดโรค "โควิด"

“สหรัฐฯ” เอาจริง โบกมือลา “อนามัยโลก” อย่างเป็นทางการ ไม่สนยอด “โควิด” พุ่งไม่หยุด!

สื่อนอกเผย “สหรัฐฯ” เอาจริง โบกมือลา “อนามัยโลก” อย่างเป็นทางการ ไม่สนยอด “โควิด” พุ่งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

“WHO” ออกโรงยัน “หวัดหมู” ในจีน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่-เฝ้าระวัง ตั้งแต่ปี 2011!

“องค์การอนามัยโลก" (WHO) ออกโรงยัน “หวัดหมู” ในจีน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่-เฝ้าระวัง ตั้งแต่ปี 2011!

1 2 3