“มท.” ไฟเขียว “อปท.” ใช้งบท้องถิ่น ช่วยปชช.สู้ “โควิด-19”

"กระทรวงมหาดไทย" (มท.)​ ไฟเขียว "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (อปท.)​ ใช้งบ ช่วยปชช.สู้ "โควิด-19"

“คลัง” เร่งหารือแนวทางเก็บ “ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง” ก่อนดีเดย์ 1 ม.ค.63

“กระทรวงคลัง” เร่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางเก็บ “ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง” ก่อนดีเดย์ 1 ม.ค.63