“แบงก์ออมสิน” พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน อุ้มลูกค้ากระทบโควิด-19

“แบงก์ออมสิน” พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน อุ้มลูกค้ากระทบโควิด-19

3 แบงก์ออกมาตรการเยียวยาลูกค้าเสียชีวิต-บาดเจ็บเหตุ”กราดยิงโคราช”

"ออมสิน-ธอส.-KTB" คลอดมาตรการเยียวยาลูกค้าเสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุ "กราดยิงโคราช"

ออมสินโชว์ป๋า! หั่นดบ. MRR ลง 0.35%, MLR ลง 0.35%

ออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.35% ต่อปี ธนาคารออมสิน ลดดอกเบี้ย MLR ลง 0.35% ต่อปี เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและ SMEs มีผลตั้งแต่ 12 เมษายน นี้เป็นต้นไป

1 2