ครม.ไฟเขียวแก้ กม.แพ่งพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ ผิดสัญญาเงินกู้-นัดชำระหนี้

นายกรัฐมนตรีเผย ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ ผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ หวังบรรเทาภาระประชาชน

“ธปท.” เคาะใช้ ดบ.อ้างอิง THOR ในตลาดการเงินไทย CIMBT-KBANK นำร่องทำสัญญาอนุพันธ์ฯ

“ธปท.” เคาะใช้ ดบ.อ้างอิง THOR ในตลาดการเงินไทย แทน LIBOR เผย CIMBT-KBANK นำร่องทำสัญญาอนุพันธ์ฯ

1 2