“สธ.” เผยนานาชาติยกไทย อันดับ 1 ฟื้นตัว-รับมือ “โควิด” ดีสุดใน 184 ประเทศทั่วโลก

“กระทรวงสาธารณสุข” เผยสภาผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ ยกไทย อันดับ 1 ฟื้นตัว-รับมือ “โควิด” ดีสุดใน 184 ประเทศทั่วโลก