“อายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิ “อายิโนะโมะโต๊ะ”มอบเงิน 20 ลบ.สร้างโรงอาหาร 20 แห่งยกระดับโภชนาการเด็กไทย

มูลนิธิ “อายิโนะโมะโต๊ะ”มอบเงิน 20 ลบ.สร้างโรงอาหาร 20 แห่งยกระดับโภชนาการเด็กไทย

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 67

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 67 ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม