“อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลาย”ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 520 ล้านหุ้น จ่อเทรด SET ระดมทุนสร้างโรงงานตปท.

"อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย" หรือ RBF ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 520 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ระดมทุนสร้างโรงงานตปท. โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน