‘อินฟราฟันด์ – พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์’ ปันผลสูง

จากผลสำรวจของนักวิเคราะห์กองทุนที่ได้รับผลกระทบน้อยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่เป็น PFUND และ REIT

กองทุนรวม ‘รีท-อินฟราฟันด์’ จ่ายปันผล

การคัดสรรกองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” มาเป็นตัวเลือกในการลงทุนช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวน ถือว่ายังเป็นทางเลือกที่ดี