“ครม.” เคาะงบกว่า 3 พันลบ.ผุด 5 โครงการเยียวยาเกษตรกร 49 จังหวัดประสบภัยแล้ง-อุทกภัย

“ครม.” เคาะงบ 3 พันลบ. ผุด 5 โครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรประสบภัยแล้ง 19 จังหวัด-อุทกภัย 30 จังหวัด