“สมาคมผู้เลี้ยงหมู” ชี้ท่องเที่ยว-คนละครึ่ง หนุนบริโภคคึกคัก คาดความต้องการปีใหม่แตะ 300%

“สมาคมผู้เลี้ยงหมู” ชี้ท่องเที่ยว-คนละครึ่ง หนุนบริโภคคึกคัก คาดความต้องการปีใหม่แตะ 300%

“สศก.” เร่งเกษตรกร 8.3 หมื่นราย แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา ก่อนสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย.นี้

“สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” (สศก.) เร่งเกษตรกร 8.3 หมื่นราย แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยา ก่อนสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย.นี้

“ครม.” เคาะวงเงิน 1.9 พันลบ. ประกันรายได้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บ./กก.

“ครม.” เคาะวงเงิน 1.9 พันลบ. ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บ./กก. บ้านละไม่เกิน 30 ไร่ จ่ายงวดแรก 20 พ.ย.นี้ และทุกวันที่ 20 ของเดือน

ครม. เทงบ 9.7 พันลบ. ประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.50 บ./กก. เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.นี้

ครม. เทงบ 9.7 พันลบ. ประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.50 บ./กก. บ้านละไม่เกิน 100 ตัน เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.นี้

“ก.เกษตรฯ” แจงโอนเงินเยียวยา “เกษตรกร” 7.7 ล้านคน ครบ 3 เดือน กว่า 1.12 แสนลบ.

“อลงกรณ์ พลบุตร” แจงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอนเงินเยียวยา “เกษตรกร” ครบ 3 เดือน กว่า 1.12 แสนลบ.

1 2 3