“ครม.” เคาะวงเงิน 1.9 พันลบ. ประกันรายได้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บ./กก.

“ครม.” เคาะวงเงิน 1.9 พันลบ. ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บ./กก. บ้านละไม่เกิน 30 ไร่ จ่ายงวดแรก 20 พ.ย.นี้ และทุกวันที่ 20 ของเดือน

ครม. เทงบ 9.7 พันลบ. ประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.50 บ./กก. เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.นี้

ครม. เทงบ 9.7 พันลบ. ประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.50 บ./กก. บ้านละไม่เกิน 100 ตัน เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.นี้

“ก.เกษตรฯ” แจงโอนเงินเยียวยา “เกษตรกร” 7.7 ล้านคน ครบ 3 เดือน กว่า 1.12 แสนลบ.

“อลงกรณ์ พลบุตร” แจงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอนเงินเยียวยา “เกษตรกร” ครบ 3 เดือน กว่า 1.12 แสนลบ.

กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกร กระทบเปิดเสรีการค้า

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" เผยกองทุน FTA เตรียมผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า

“พาณิชย์-ธ.ก.ส.” นำร่องช่วยเกษตรกร ใช้ไม้ยืนต้นมีค่า ค้ำประกันกู้เงิน สู้ “โควิด”

"พาณิชย์" จับมือ "ธ.ก.ส." ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำร่องใช้ไม้ยืนต้นมีค่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อ สู้ "โควิด"

1 2 3