“คลัง” เผย “เราชนะ” ผ่านเกณฑ์คัดกรอง รับเงินเยียวยา 7,000 บ.แล้ว 27 ล้านคน

“คลัง” เผย “เราชนะ” ผ่านเกณฑ์คัดกรอง รับเงินเยียวยา 7,000 บ.แล้ว 27 ล้านคน ย้ำกลุ่มทบทวนสิทธิ กดปุ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มี.ค.64