“ฉัตรชัย” ทิ้งเก้าอี้ MD “เนชั่นทีวี” ดึง “สุภวัฒน์” รักษาการ พร้อมตั้ง “ฉาย” กุมจ่ายเงิน

"ฉัตรชัย ภู่โคกหวาย" ทิ้งเก้าอี้ MD "เนชั่นทีวี" ดึง "สุภวัฒน์ สงวนงาม" รักษาการ พร้อมตั้ง "ฉาย" กุมจ่ายเงิน