NPS เผยไตรมาสแรกกำไรเพิ่มขึ้น 11% เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่!

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ 587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เตรียมออกหุ้นกู้ระดมทุน 5,000 ล้านบาท  สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (NPS209A) ที่จะครบกำหนดชำระ และไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (NPS218A) คืนก่อนครบกำหนด ผู้บริหาร NPS รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2563 ว่า NPS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,108 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 587 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านต้นทุนเชื้อเพลิง และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล โดยในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 593.30 ล้านบาทที่จะครบกำหนด 2563 แล้ว สำหรับในปี 2563 นี้ NPS […]

NPS ก้าวสู่ New Normal พร้อมเดินหน้าธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

NPS องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านพลังงานของไทยมั่นใจ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคการระบาดของเชื้อไวรัส และปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง